Chọn vé

Số lượng vé mua không được vượt quá 10 vé
Loại vé Zone Giá vé Số lượng Đang chọn
GIÓ ( Tạm hết vé ) A1 300000
GIÓ A2 300000 - + 8 người đang chọn
GIÓ ( Sắp hết vé ) B1 300000 - + 3 người đang chọn
GIÓ ( Sắp hết vé ) B2 300000 - + 1 người đang chọn
CÓ NGƯỜI ( Hết vé ) A1 500000
CÓ NGƯỜI A2 500000 - + 4 người đang chọn
CÓ NGƯỜI ( Bán chạy nhất ) B1 500000 - + 7 người đang chọn
CÓ NGƯỜI B2 500000 - + 4 người đang chọn
DÕI THEO ( Hết vé ) B2 800000
FOREVER MINE ( Hết vé ) A2 1500000
FOREVER MINE B2 1500000 - + 2 người đang chọn
INNER ME ( Hết vé ) A2 2500000
INNER ME ( Hết vé ) B2 2500000

Thông tin đặt vé

Loại vé Số lượng
Tổng phụ
Khuyến mãi
Tổng cộng
Ưu đãi dành cho: Membership tại Fanship Vlive:
  • Mỗi mã Fanship được giảm 5% khi mua từ 2 vé trở lên.
  • Mỗi mã Fanship được sử dụng giảm giá 1 lần duy nhất.